Faglig-sosialt medlemsmøte om web-applikasjoner!

Oslo.pm arrangerer en erfaringsrapport om hvordan lage en komplett web-applikasjon!

Bag of tricks from iusethis.com

Marcus Ramberg sier: In this talk I will show some of the techniques I used for building iusethis.com. The site is built on Catalyst and DBIx::Class, and the focus will be on those technologies. I will show you how I easily did AJAX integration, API support and export to open formats, as well as technologies such as folksonomies and search engines.

Foredragsholder er Marcus Ramberg, aktiv deltager i Catalyst-prosjektet. Marcus jobber for tiden som utvikler i Startsiden.

   Tid:  Onsdag 4. oktober 2006, klokken 18:00
   Sted: Invisio A/S, Christian Krohgsgate 34 (rett bak legevakten, se kart)

   Merk tid og sted!

Foredraget vil vare i 1-2 timer, og etter det faglige vil vi forflytte oss til et egnet utested i nærheten for å sosialisere.