Annual Meeting 2017

Årsmøte i Oslo.pm avholdt 2018-04-04 kl 1830 på Teknologihuset

Sak 1 - Valg av ordstyrer, sekretær og vitner til å signer protokollen

Vedtak:

  • Ordstyrer: Karl Rune Nilsen
  • Sekretær: Karl Rune Nilsen
  • Vitner: Nicolas Mendoza og Marcus Ramberg

Sak 2 - Godkjenning av innkalling

Vedtak: Godkjent

Sak 3 - Regnskap og budsjett

Vedtak: Godkjent som fremlagt

Sak 4 - Valg av styre og formann

Vedtak:

  • Formann: Salve Nilsen
  • Styremedlemmer: Karl Rune Nilsen, Marcus Ramberg og Arne Sommer
  • Varamedlem: Jan Henning Thorsen

Sak 5 - Valg av valgkomitte

Vedtak: Marcus Ramberg, Salve Nilsen og Karl Rune Nilsen

Signert

Sekretær, Karl Rune Nilsen Vitner, Nicolas Mendoza og Marcus Ramberg