Styremøte angående OSDC overskudd

Oppmøte:

 • Arne
 • Geir
 • Jan Henning
 • Karl Rune
 • Marcus
 • Salve

Hva foreslår oslo.pm skal skje med overskuddet til OSDC?

Oslo.pm anser OSDC som nedlagt, siden det ikke var noen respons på tidligere e-post korrespondanser med de aktuelle aktørene i OSDC. Vi har prøvd å komme i kontakt med FSCONS, Hackeriet, NUUG, oslo.pm, QT/KDE og “Åpen sone for Eksperimentell Informatikk v/Institutt for Informatikk, UIO”.

Derimot har styret i oslo.pm vært i kontakt med Arne, Karl Rune og Salve, som var tungt involvert i OSDC, som anser prosjektet som nedlagt.

Når OSDC er blitt lagt ned, mener vi at den beste måten å gjøre opp boet, er å fordele overskuddet fra OSDC på initiativtakerene.

Her er forslagene vi kom opp med:

 • FSCONS og NPW deler overskuddet fra OSDC 50/50.
 • Overskuddet blir fordelt tilbake til initiativtakerene.

I tillegg kom det opp et forslag hvor etter samtaler med NUUG og NUUGF, så overtar FSCONS hele overskuddet. (Dette forslaget ble stemt ned)

Vedtak

Det ble enstemmig vedtatt at vi ønsker at overskuddet deles 50/50 mellom FSCONS og NPW. Vi kommer til å sende en e-post til NUUG og NUUGF for å høre hva de synes om dette forslaget.

Aksjonspunkter

 • Geir sender e-post til NUUG+NUUGF
 • Geir snakker med MET om vi kan bruke deres lokaler til en NPW.
 • Marcus og Jan Henning snakker med Mojolicious core.
 • Marcus annonserer at vi ønsker å organiserer NPW i 2018, både via en lightning talk på Perl Conference 2018 og ved å sende e-post til diverse mailinglister.
 • Jan Henning innkaller til nytt Oslo.pm møte i august, for å begynne “drodling” rundt NPW, på høsten 2018.