Perl6 workshop: Hvordan sette opp NativeCall til C-bibliotek

Perl 6 har en del features som Perl 5 ikke har: typesignaturer, objektorientering langt inn i kjernen, og representasjonspolymorfisme. Til sammen gjør disse featurene at vi i Perl 6 (relativt) lett kan kalle på C-biblioteker, uten å måtte skrive C for å lime sammen ting. Temaet for workshopen er NativeCall, som er Perl 6 sin Foreign Function Interface.


I dette foredraget skal Arne Skjærholt gi en praktisk demonstrasjon av dette i bruk, og vise hvordan funksjonalitet fra MySQL-biblioteket lett kan gjøres tilgjengelig, i ren Perl 6.

Etter presentasjonen av NativeCall-biblioteket blir det en workshop hvor du kan eksperimentere med biblioteket på egen hånd, med veiledning fra maintaineren av biblioteket.

Arne Skjærholt er doktorgradsstipendiat i datalingvistikk på Institutt for Informatikk. Han er en aktiv del av miljøet rundt Perl 6, og har for det meste jobbet med NativeCall-biblioteket og kompilatorinfrastrukturen.

Foruten Perl 6 er han særlig interessert i språk som ingen har snakket på tusenvis av år.

For å delta på workshopen må du ta med følgende:

• Egen ferdig-konfigurert laptop

• Rakudo Perl 6 installert (siste utgave av Rakudo Star er bra, siden NativeCall følger med denne).

• Alternativt, så kan rakudobrew også hjelpe deg med å komme i gang. Men da må du passe på å installere Panda og NativeCall selv.