Mai-medlemsmøtet i Oslo.pm

Oslo.pm har faglig medlemsmøte onsdag 6. mai 2008, klokken 18:00. Vi treffes på Meteorologisk Institutt, på Blindern. (Avlastningsbygget ved Forskningsparken T-bane stasjon.)

Tema for møtet blir Marcus Ramberg sitt foredrag fra Go Open 2009, G(et)it Nå!.

Versjonskontroll er et fundamentalt behov for å kunne drive strukturert og kontrollert utvikling. Foredraget tar for seg versjonskontroll-systemet Git, et system Linus Torvalds laget til utviklingen av Linux-kjernen. Vi ser på hvordan det skiller seg fra sentraliserte systemer som CVS, SVN og Perforce, og hvilke fordeler Git kan gi ditt utviklingsmiljø. Vi kommer også til å vise hvordan Git er bygget opp, og hvordan det fungerer under panseret.