Intro til MojoMojo, samt ekstraordinært årsmøte 2008 for Oslo.pm

Oslo.pm har ekstraordinært årsmøte onsdag 7. januar 2009, klokken 18:30. Sted blir annonsert senere. I tillegg introduserer Marcus Ramberg Oslo.pm sin nye wiki basert på MojoMojo.

Agenda for årsmøtet er:

  1. Åpning; valg av møteleder og referent.
  2. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen.
  3. Innkallelsens lovlighet.
  4. Årsberetning.
  5. Årsregnskap.
  6. Valg av styre og andre tillitsmenn.
  7. Budsjett.
  8. Eventuelt.

Årsberetning, årsregnskap og valgkomitéens innstilling ettersendes. Det foreligger ingen forslag til vedtektsendringer eller andre innkomne saker til behandling.