Årsmøtet 2008 for Oslo.pm

Oslo.pm har sitt årsmøte torsdag 28. november 2008, klokken 18:30. Vi treffes på FØYEN Advokatfirma DA, C J Hambros plass 2 (v/Tinghuset).

Oppmøte ved Tinghuset kl. 18:25, Kirill kommer ned og henter de oppmøtte kl. 18:30; ring 928 83 974 hvis du kommer for sent.

Agenda for møtet er:

  1. Åpning; valg av møteleder og referent.
  2. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen.
  3. Årsberetning.
  4. Årsregnskap.
  5. Valg av styre og andre tillitsmenn.
  6. Budsjett.
  7. Eventuelt.

Årsberetning, årsregnskap og valgkomitéens innstilling ettersendes. Det foreligger ingen forslag til vedtektsendringer eller andre innkomne saker til behandling på årsmøtet.