Oslo.pm skal stiftes!

Møtedetaljer

  Sted: Linpro A/S, Vitaminveien 1 A (v/Storo-krysset, se kart)
  Tid: 1. november 2006, kl. 18:00 og utover.

Agenda

0. Åpning

1. Lightning Talks (5-minutters foredrag)
  Rune Nilsen (Tinde)
  Trym Skaar (inviso.no)
  Salve J. Nilsen (met.no)
  .... (andre som har lyst å holde et Lightning Talk?)

2. Konstituering
  a) Valg av ordstyrer
  b) Valg av tellekorps
  c) Valg av referent
  d) Valg av protokollunderskrivere

3. Diverse
  a) Diskusjon om vedtekter, samt evt. endringer
  b) Godkjenning av vedtekter
  c) Gjennomgang av årets aktiviteter, regnskap

4. Valg
  a) Formann
  b) Styre og varamedlemmer
  c) Valgkomité

5. Eventuelt

6. Avslutning ved nyvalgt leder

Utkast til vedtekter.