Faglig-sosialt medlemsmøte om perl6

Introduksjon til Perl 6, av Rune Nilsen

Tema som vil bli berørt er:

 • Syntax-endringer
 • Datatyper, klasser, roller og objekter
 • Parameter-definisjon, multi-methods, currying
 • Exception-handling, Design by Contract
 • Smart matching
 • Rules (tidl. regular expressions)
 • Hyper-, reduksjons-, og junction-opertatorer
 • Annet snacks: Lazy evaulation, Chained comparisions, binding, piping
  Tid: Onsdag 2. november 2005, klokken 18:00
  Sted: Tinde ASA, Stortingsgata 8

Rune Nilsen (rune@iknowhow.no) driver firmaet Interactive Know-How AS, er innleid som systemarktitekt i Tinde ASA, og har jobbet med perl i større internett-prosjekter siden 1996.