Faglig-sosialt medlemsmøte om Catalyst!

Oslo.pm arrangerer en introduksjon til Catalyst, et nytt MVC rammeverk som henter mye inspirasjon fra Ruby on Rails og Maypole.

I løpet av presentasjonen skal vi lage en enkel Wiki og vise hvordan Catalyst på en enkel måte muliggjør bruk av AJAX brukergrensesnitt - kjent fra tjenester som gmail, google suggest og google maps.

   Tid:  Onsdag 6. april 2005, klokken 18:00
   Sted: Linpro AS, Wdm. Thranes gt. 98

   Merk tid og sted!

Foredragsholder er Marcus Ramberg, aktiv deltager i Catalyst-prosjektet. Marcus jobber for tiden som utviklingsleder i Mediaflex, et lite selskap som leverer Pageflex-baserte Web2Print løsninger, utviklet i Perl.

Foredraget vil vare i 1-2 timer, og etter det faglige vil vi forflytte oss til et av utestedene på Grünerløkka for å sosialisere.