Faglig-sosialt medlemsmøte om Maypole!

Oslo.pm arrangerer en introduksjon til Maypole, et nytt MVC-basert rammeverk for webutvikling i Perl. Få en demonstrasjon på hvordan man lager en komplett web-applikasjon på mindre enn 30 kodelinjer! Vi kommer også til å lage en enkel weblogg i løpet av foredraget.

   Tid:  Torsdag 2. desember 2004, klokken 18:00
   Sted: Mediaflex A/S sine lokaler, Mølleparken 2D

   Merk tid og sted!

Lokalet er rett "bak" bygget til Linpro, Opera, Trolltech og Runbox. Ankomst fra Waldemar Thranes gate - ned trappen ved Sannerbrua, så opp og til venstre. Inngangen ligger da på hjørnet av bygget på høyre hånd. Se Kart til Mølleparken 2D (Alternativt kart.)

Foredragsholder er Marcus Ramberg, aktiv deltager i Maypole-prosjektet. Marcus jobber for tiden som utviklingsleder i Mediaflex, et lite selskap som leverer Pageflex-baserte Web2Print løsninger, utviklet i Perl.

Foredraget vil vare i 1-2 timer, og etter det faglige vil vi forflytte oss til et av utestedene på Grünerløkka for å sosialisere.