Oslo.pm inviterer til medlemsmøte om Mail::Audit!

   Linpro sine lokaler, Wdm. Thranes gt. 98
   Onsdag 5. februar 2003, klokken 18:00

Audun Ytterdal vil onsdag 5. februar fortelle om hvordan man kan bruke Mail::Audit og Mail::Spamassasin til å sortere mail, gjenkjenne SPAM og hvilke muligheter modulene byr på å samle statistikk og generere grafer om mail i en mailboks.

Foredragsholder er Audun Ytterdal, 26 år, og har holdt på med datamaskiner i 20 år. Ytterdal er Cand. Mag. fra Universitet i Oslo, har holdt på med UNIX i fem år, Perl i 2 år, vært formann i PING, og jobber for tiden som systemadministrator, kursholder og "sentralborddame" på Linpro. Audun er også engasjert i LLRD, LVS-Kiss og Tagclean-prosjektene, alle programmert i Perl og alle tilgjengelig på sourceforge.net.

Foredraget vil vare i ca. 1 time.