Oslo.pm inviterer til medlemsmøte om Perl og SDL!

   Linpro sine lokaler, Wdm. Thranes gt 98
   Onsdag 6. november, klokken 18:00

"Alle" vet at Perl egner seg til tekstprosessering, databasetilgang, og lignende, men et felt som de færreste forbinder med Perl er grafiske spill. Etter at David J. Goehrig m.fl. lagde Perl-bindinger til SDL-biblioteket, kan dette være i ferd med å endre seg noe. SDL, Simple DirectMedia Layer, er et kryssplattform multimediabibliotek skrevet i C som gir tilgang til skjerm, lyd og joystick. Perl og SDL brukes bl.a i spillet frozen-bubble. Foredraget gir en kort innføring i Perl sine SDL-bindinger, bl.a ved å demonstrere et fungerende eksempel.

Foredragsholder vil være Dag Asheim. Dag stiftet Linux-firmaet Linpro AS i 1995 og er idag daglig leder der. Dag har holdt flere Perlkurs, blant annet for NUUG (Norwegian Unix Users Group). Han har hatt Perl som sitt favorittspråk siden tidlig på 90-tallet.

Etter det faglige vil vi forflytte oss til et av utestedene på Grünerløkka for å sosialisere. :)

Oslo.pm sine arrangementer er åpne for alle perl-interesserte! For å melde deg inn i Oslo Perl Mongers, trenger du bare å abonnere på annonserings-listen vår. Se ellers våre websider for mere info!

Velkommen til alle! :)