Oslo.pm sitt styre 2018

Styret ble valgt inn på ordinært årsmøte 2018-04-04.

Formann

Styremedlemmer

Varamedlem

Valgkomité