Oslo.pm sitt styre 2017

Styret ble valgt inn på ordinært årsmøte 2016-11-02.

Leder

Styremedlemmer

Varamedlemmer

Valgkomité